Chính sách đổi / trả hàng

I/ Đối tượng áp dụng.

Các khách hàng mua hàng online hoặc mua hàng tại cửa hàng tại 5f group..

II/ Chính sách đổi trả và hoàn tiền.

1. Quy định đổi hàng:

1.1 Điều kiện đổi sản phẩm

  1. Đổi hàng trong vòng 07 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được sản phẩm.
  2. Sản phẩm còn trong tình trạng ban đầu khi nhận hàng
  3. Sản phẩm sai kích thước, thiết kế
  4. Khách hàng mang theo hóa đơn còn nguyên vẹn khi đổi hàng.

2. Quy Định Trả Hàng:

2.1 Chính sách trả hàng:

  1. Khách hàng được trả sản phẩm trong trường hợp có lỗi phát sinh từ nhà sản xuất và không có nhu cầu đổi sang sản phẩm khác.
  2. Các trường hợp lỗi do nhà sản xuất gồm: sai kích thước, hàn sỉ sét,…
  3. Hoàn tiền lại sản phẩm gặp lỗi qua tài khoản ngân hàng, tiền mặt.
  4. 5f group chịu 100% chi phí vận chuyển trả lại hàng nếu sản phẩm được xác định là lỗi sản phẩm.
  5. 5f group xác minh lỗi từ 01 – 03 ngày sau khi nhận được sản phẩm và có phản hồi lại khách hàng thời gian xử lý tiếp theo với từng trường hợp cụ thể.

2.2 Điều kiện trả sản phẩm:

Trả sản phẩm trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm.