Chính Sách Quyền Riêng Tư Và Bảo Mật Của 5F Group

1. Mục Đích Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

5F Group thu thập thông tin cá nhân của khách hàng nhằm:

 • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
 • Xử lý đơn hàng và thanh toán.
 • Cải thiện trải nghiệm khách hàng.
 • Gửi thông tin khuyến mại, ưu đãi và thông báo quan trọng.
 • Hỗ trợ khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh.

2. Loại Thông Tin Thu Thập

Các loại thông tin cá nhân mà 5F Group có thể thu thập bao gồm:

 • Thông tin liên hệ: Tên, địa chỉ, số điện thoại, email.
 • Thông tin tài chính: Thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng.
 • Thông tin giao dịch: Chi tiết đơn hàng, lịch sử mua hàng.
 • Thông tin khác: Nhận xét, đánh giá, phản hồi từ khách hàng.

3. Phương Thức Thu Thập Thông Tin

5F Group thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng qua các kênh sau:

 • Đăng ký tài khoản trên website.
 • Đặt hàng và thanh toán trực tuyến.
 • Liên hệ qua điện thoại, email hoặc các hình thức tương tác khác.
 • Khảo sát khách hàng và các hoạt động tiếp thị.

4. Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Xử lý đơn hàng và thanh toán.
 • Giao hàng và cung cấp dịch vụ.
 • Liên hệ và hỗ trợ khách hàng.
 • Cải thiện sản phẩm và dịch vụ.
 • Gửi thông báo, khuyến mại và thông tin tiếp thị.

5. Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

5F Group cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng các biện pháp sau:

 • Sử dụng công nghệ bảo mật tiên tiến để bảo vệ dữ liệu.
 • Hạn chế truy cập thông tin cá nhân chỉ cho những nhân viên cần thiết.
 • Đào tạo nhân viên về tầm quan trọng của bảo mật thông tin.

6. Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

5F Group không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Khi có sự đồng ý của khách hàng.
 • Khi cần thiết để thực hiện hợp đồng và cung cấp dịch vụ.
 • Khi được yêu cầu bởi pháp luật.

7. Quyền Của Khách Hàng

Khách hàng có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình:

 • Quyền truy cập và cập nhật thông tin cá nhân.
 • Quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân.
 • Quyền từ chối nhận thông tin tiếp thị.
 • Quyền khiếu nại về việc sử dụng thông tin cá nhân.

8. Liên Hệ

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư và bảo mật, khách hàng có thể liên hệ với 5F Group qua các kênh sau:

 • Hotline: 0971799595 – 0969776993
 • Email: thietbichannuoi5fgroup.com
 • Địa Chỉ Văn Phòng: Số 200 đường 30/4 phường ea tam tỉnh đắk lắk